top of page

OPŁATY

Opcje opłaty konferencyjnej:

 

 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2250 zł,

 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1900 zł,

 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 1950 zł,

 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1600 zł,

 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) - 1450 zł.

 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa - 850 zł.

Uwaga! W sytuacji gdy udział w Konferencji jest finansowany ze środków publicznych (środki statutowe, granty) do opłaty konferencyjnej nie jest doliczane 23% VAT.Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest wypełnienie oświadczenia (do pobrania poniżej), podpisanie przez przedstawiciela Jednostki i odesłanie skanu na adres e-mail: finanse.kzkl@usz.edu.pl.

 

 

 

W pozostałych przypadkach do opłaty konferencyjnej należy doliczyć 23 % podatku VAT. W takim wypadku opłaty przedstawiają się następująco:

Opcje opłaty konferencyjnej z 23% Vat:

 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2767,50 zł,

 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 2337,00 zł,

 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2398,50 zł,

 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1968,00 zł,

 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) - 1783,50 zł.

 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa - 1045,50 zł.

Każdy współautor artykułu uczestniczący w Konferencji powinien wnieść pełną opłatę za uczestnictwo z publikacją.

 

Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych recenzji, nie podlega zwrotowi.

 

Przelewu opłaty należy dokonać na konto o numerze:

 

39 1050 1559 1000 0090 3077 2397

 

z dopiskiem w tytule zapłaty: Konferencja KZKL 2024 + imię i nazwisko uczestnika.

 

Adres odbiorcy przelewu:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

NIP: 852-26-16-997

bottom of page