top of page
Prezentacja konferencyjna

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytetu Szczecińskiego

ma zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Naukową

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce

- perspektywa interdyscyplinarna

Termin Konferencji 18-20.05.2022r.

Informacje

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, z różnych dziedzin, które łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego.

Dotychczas Konferencja integrowała przedstawicieli świata nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jednakże od bieżącej edycji, dostrzegając na bazie naszych doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, postanowiliśmy rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu). Taka Konferencja może stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych. To wydaje się unikalny walor naszego przedsięwzięcia organizacyjnego i naukowego.

 

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim. Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

Tematyka

Tematyka Konferencji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, coaching i szkolenie, utrzymanie pracowników, planowanie ścieżki kariery, strategie personalne, dysfunkcje i patologie w sferze personalnej, międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zachowania organizacyjne

grupy i zespoły, zarządzanie zmianą, konflikt
i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna

Wartości w organizacji

etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie
w organizacji, relacje organizacyjne

Rynek pracy

bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, zdrowie, polityka rynku pracy,
marka pracodawcy

Ergonomia

ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako
wiedza interdyscyplinarna

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim

elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, praca zdalna, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie pracownikami
z niepełnosprawnościami, work-life balance,
zarządzanie talentami

Nierówności społeczno-ekonomiczne

dyskryminacja i wykluczenie społeczne,
jakość życia, ubóstwo

Pedagogika pracy i ekonomika edukacji

edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą

Polityka rodzinna i społeczna

polityka rodzinna i społeczna wobec aktualnej sytuacji demograficznej Polski, zachowania dotyczące zmian rodziny w Polsce

Psychologia i socjologia pracy

Rada Programowa
Projekt bez tytułu (20).jpg

Rada Programowa

Projekt bez tytułu (17).jpg

dr hab. Marek Kunasz, prof. US, Uniwersytet Szczeciński (Przewodniczący)

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, Uniwersytet Szczeciński (Wiceprzewodniczący)

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska

dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. Urszula Jeruszka, prof. AP, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Dagmara Lewicka, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Anna Lipka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Aneta Michalak, prof. PŚ, Politechnika Śląska

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Elena Mieszajkina, prof. PL, Politechnika Lubelska

dr hab. Alicja Miś, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska, Politechnika Białostocka

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Stanisław Sirko, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Aneta Stosik-Sołtyk, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska

dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

The Venue
Agenda

18-20.05.2022r.

Adres: Hotel Vestina, ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje 

VESTINA Wellness & Spa Hotel *** jest położony we wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 m od plaży , na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpoczynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi wprost do słynnej Alei Gwiazd, słynnego międzyzdrojskiego molo oraz pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady.

Program Konferencji

Środa  18.05.2022 R.

Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Konferencji w Hotelu

Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji

Czwartek 19.05.2022 R.

Śniadanie

Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji

 09.30

Rozpoczęcie obrad – oficjalne otwarcie Konferencji

Sesja plenarna

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Sesje panelowe

13.00 - 14.00

Obiad

14.00 - 15.30

15.30 - 16.15

Sesja posterowa

19.00 - 20.00

 20.00

Publikacja
Kopia Program Konferencji.jpg

Program Konferencji

Środa  18.05.2022 R.

  od 15.00 

Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Konferencji w Hotelu

18.00 - 20.00

Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji

Czwartek 19.05.2022 R.

  8.00 - 09.30 

Śniadanie

  8.00 - 09.30

Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji

 9.30

Rozpoczęcie obrad – oficjalne otwarcie Konferencji

9.30 - 11.00

Sesja plenarna

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Sesje panelowe

13.00 - 14.00

Obiad

14.00 - 15.30

Sesje panelowe

15.30 - 16.15

Sesja posterowa

19.00 - 20.00

Koncert lekkiej muzyki klasycznej

 20.00

Uroczysty bankiet

Piątek 20.05.2022 R.

     8.00 - 9.30

Śniadanie

  9.30 - 11.00

Sesje panelowe

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Sesje panelowe

13.00

Podsumowanie obrad, oficjalne zamknięcie Konferencji

13.15

Obiad

Publikacje 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

MEiN: 70 

Czasopismo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajduje się
w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji
i Nauki.

ISSN: 1898-6447 (70 pkt)

ZN-UEK-ksiazka-3D-250x196.2021.jpg

Humanities and Social Sciences

MEiN: 70

Czasopismo Humanities and Social Sciences  znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji

i Nauki.

ISSN 2300-5327 (70 pkt)

cover_issue_21_pl_PL.png

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

MEiN: 40

Czasopismo Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy znajduje się  
w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji
i Nauki.

ISSN 1898-5084 (40pkt)

Zrzut ekranu 2022-01-18 191625.jpg

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej

MEiN: 70 

Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja

i Zarządzanie  znajduje sięw wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacjii Nauki.

ISSN: 1641-3466 (70pkt)

153Cover.png

Problemy Jakości

MEiN: 40

Czasopismo Problemy Jakości znajduje się  
w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji
i Nauki.

ISSN: 0137-8651 (40 pkt)

8.jpg

Rozdział w Monografii

MEiN: 20

Rozdział w monografii w języku polskim wydawanej przez wydawnictwo umieszczone na liście  ministerialnej (20 pkt.) 

Więcej
Projekt bez tytułu - 2022-01-18T201721.281.png

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych oraz spełnieniu wymogów edytorskich zostaną opublikowane w:

· czasopiśmie z listy ministerialnej za 70 pkt. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Humanities and Social Sciences - autorzy zakwalifikowanych prac zostaną poproszeni o dokonanie dopłaty),

· czasopiśmie z listy ministerialnej za 40 pkt. (Problemy Jakości, Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy, Folia Oeconomica Stetinensia),

· rozdziale w monografii wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej za 20 pkt. (w języku polskim).

 

Prosimy o przygotowanie roboczej wersji pracy do recenzji według  wytycznych zaprezentowanych w załączonym szablonie : 

Objętość całości przedkładanej pracy powinna obejmować do 25 tys. znaków  ze spacjami.

Szczegółowe wymagania czasopisma/wydawnictwa przedstawimy wraz z  informacją o wynikach recenzji wraz z prośbą o równoległe z naniesieniem  poprawek sformatowanie prac zgodnie z szablonem. Spełnienie warunków  edytorskich konkretnego czasopisma bądź wydawnictwa jest warunkiem koniecznym publikacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokopunktowane czasopisma z reguły  wymagają przedłożenia prac w języku angielskim.

Co zyskujesz uczestnicząc w naszej

NAUKOWEJ KONFERENCJI INTERDYSCYPLINARNEJ?

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Udział w Konferencji interdyscyplinarnej pozwala na poszerzenie pola widzenia w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Na Konferencji można spotkać naukowców z różnych krajowych ośrodków badawczych reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin i w konsekwencji szeroki wachlarz poglądów

DOROBEK NAUKOWY

Uczestnictwo w Konferencji to znakomita okazja do powiększania dorobku naukowego.

PUBLIKACJĘ

Udział w Konferencji daje możliwość publikacji artykułu w czasopismach

z list ministerialnych od 40 do 70 pkt.

WIEDZĘ

Dzięki Konferencji w krótkim czasie możemy w znaczący sposób poszerzyć naszą wiedzę, ucząc się od najlepszych.

ROZWÓJ

Każdy z uczestników biorąc udział w Konferencji rozwija swoje kompetencje, nabiera doświadczenia, które może nam pomóc w pracy naukowej ale także i w życiu codziennym.

POZNAWANIE

LUDZI Z PASJĄ

Podczas Konferencji można poznać naukowców z całej Polski specjalizujących się w bliskiej nam dziedzinie.

Projekt bez tytułu (68).jpg

Komitet Organizacyjny

dr Magdalena Kogut-Jaworska (Przewodnicząca)

dr Karolina Drela (Wiceprzewodnicząca)

dr Agnieszka Kwarcińska (Sekretarz)

dr hab. prof. US Wojciech Jarecki

dr hab. prof. US Marek Kunasz

dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka

dr hab. prof. US Patrycja Zwiech

dr Agnieszka Malkowska

dr Marta Młokosiewicz

dr Jarosław Poteralski

dr Aneta Sokół

mgr Martyna Kostrzewska

mgr Łukasz Ubycha

Komitet Organizacyjny

KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ  ZA:

PATRONATY KONFERENCJI

Patronat Honorowy_kolor_1.jpg
thumbnail_HERB BEZ NAZWY.jpg

Patronat Honorowy Burmistrza Międzyzdrojów 

Kontakt
Konferencja polityczna

KONTAKT Z KOMINTETEM ORGANIZACYJNYM

email:  konferencja.kzkl@usz.edu.pl
Sekretarz
dr Agnieszka Kwarcińska
Rejestracja 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

bottom of page